Website Bronnen VanOns live!

Bronnen VanOns

De huidige manier van realiseren van zonne- en windparken zet omwonenden in de kou. Zo veel mogelijk geld verdienen is leidend bij veel ontwikkelaars. Hierdoor blijft de omgeving met lege handen achter en worden zonneparken en windmolens op de verkeerde plek of niet goed ingepast in het landschap geplaatst.

Bronnen VanOns is een coöperatieve ontwikkelaar die zorgt dat de lokale omgeving (omwonenden en bedrijven) weer zeggenschap krijgt over waar en hoe er duurzame energie wordt opgewekt. Dat doen we door de lokale omgeving mede-eigenaar te maken van deze parken. Op die manier kan de lokale omgeving vanaf dag één meepraten, meedenken en meebeslissen. De opbrengsten blijven in de regio en kunnen weer besteed worden aan nieuwe duurzaamheids- en/of leefbaarheidsprojecte

Partners

Mede mogelijk gemaakt door de noordelijke provincies.
De provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben de lokale energiecoöperaties de afgelopen jaren volop ondersteund om (o.a.) coöperatieve zon- en windprojecten mogelijk te maken. Bovendien is in de provincie Groningen extra geld beschikbaar vanuit de aardbevingscompensatiegelden. Met deze hulp van de noordelijke provincies kon de professionele ondersteuning van Bronnen VanOns ontstaan.

Bronnen VanOns B.V. is opgericht door De Drentse KEI, Energiecoöperatie Noordseveld, de Groninger Energiekoepel, Grunneger Power en De Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen.

Zie de website voor meer informatie en de contactgegevens.