Coöperatief energie opwekken normaalste zaak van de wereld

GRONINGEN In juni worden twee zonnedaken van lokale energiecoöperaties geopend: in Zuurdijk en Kantens. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor de feestelijkheden rondom de opening van 3 zonnedaken in juli, namelijk in Ten Boer, Onderdendam en Zuidbroek. Het is voor het eerst dat er meerdere openingen in één maand zijn. Volgens de Groninger Energie Koepel is er sprake van een trend: de opwekinstallaties van energiecoöperaties worden steeds groter en de projecten worden ook steeds sneller opgeleverd.

Openingen in Kantens en Zuurdijk

Op 1 juni om 10:00 uur opent gedeputeerde Nienke Homan het eerste zonnedak van de Hogelandste Energie Coöperatie aan de Hoofdweg 10 in Zuurdijk. En op 23 juni opent energiecoöperatie EIK (Energie-initiatief van  Stitswerd, Kantens en Rottum) om 16:30 uur haar eerste zonnedak aan de Oosterweg 6 in Kantens. Het dak wordt geopend tijdens het midzomernachtfeest. Wethouder Harrie Sienot en burgemeester Marijke van Beek zijn van de partij om de bewoners die samen hernieuwbare energie opwekken aan te moedigen.

Aantal energiecoöperaties groeit het snelst in Groningen

Sinds 2015 groeit het aantal energiecoöperaties in Nederland explosief. Het is niet verrassend dat het aantal energiecoöperaties in Groningen het snelst groeit. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de regionale samenwerkingsstructuur van de coöperaties, die via de Groninger Energie Koepel (GrEK) opgebouwde kennis en ervaring met elkaar delen. Het fenomeen energiecoöperatie an sich is dus geen nieuw gegeven. Wat wel nieuw is, is de snelheid waarmee coöperaties projecten opleveren en de grote van de opwekinstallaties.

Coöperatieve energieprojecten worden groter

In 2017 werden in het ommeland drie projecten afgerond met een totaal opwekvermogen van 82.800 kwh. Alleen al in de eerste helft van 2018 worden er 7 energieprojecten afgerond met een totale opwekcapaciteit van ruim een half miljoen kwh. De Groninger Energie Koepel heeft zich inmiddels samen met Grunneger Power en de Natuur en Milieufederatie voorbereid op professionele ondersteuning voor Groningers die grote opwekinstallaties coöperatief willen exploiteren, zoals windmolenparken of grote zonnepanelenparken.