Stadjers moeten profiteren van windenergie

Stadjers moeten kunnen profiteren van windenergieprojecten, bijvoorbeeld door lokaal eigenaarschap.  Omwonenden en belanghebbenden worden intensief betrokken bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor windenergie rond de stad. Participatie en communicatie zijn belangrijk in deze nieuwe aanpak. Dit staat in het beleidskader Windkracht Groningen dat het college van B&W voorlegt aan de raad.

Provincie

Voordat de gemeente verder gaat in dit proces is eerst de provincie aan zet. Wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen: “Samen met maatschappelijke partners en bewoners willen we verkennen of concrete windenergieprojecten binnen de gemeente Groningen op de twee kansrijke plekken haalbaar zijn. We willen zeker zijn dat de provincie ons de ruimte geeft om het onze manier te doen. Daarom wachten we nu eerst het proces bij de provincie af. Ons huiswerk voor de provincie zit erop.”

Kansrijke gebieden

Uit onderzoek en de consultatieronde is gebleken dat de twee meest kansrijke gebieden voor windenergie Westpoort en Stainkoeln/Rode Haan en omgeving zijn. De gemeente wacht dus nu met de vervolgfase, de verkenning samen met bewoners en andere betrokkenen, totdat de provincie de besluitvorming heeft afgerond. Dit wordt eind 2018 verwacht.

Stadsbreed

In mei 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling van windenergie. Daarna volgde een stadsbrede consultatie over windenergie: een enquête, activiteiten op Lets Gro, een symposium en verschillende gesprekken met maatschappelijke organisaties en strategische partners.

Groningen energieneutraal

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Windenergie is hierin een belangrijk onderdeel.
bron: gemeente Groningen