Coöperatief samenwerken

Vroeg of laat ga je als coöperatie samenwerken met andere partijen. Met de gemeente, het netwerkbedrijf of de bank. Welke situaties kom je tegen? Wat zijn succesfactoren? Hier een korte samenvatting met links naar kennisdocumenten.

De coöperatieve wereld is in ontwikkeling. Lokale coöperaties en professionele partners werken gezamenlijk aan lokale projecten. Deze partners kunnen organisaties uit zowel de coöperatieve wereld als uit het bedrijfsleven zijn. Hoe werken deze samenwerkingen, wat zijn de achterliggende motieven en welke kansen bieden ze voor verdere groei en ontwikkeling?

In de onzekere, veranderende omgeving van de energietransitie zijn er geen beproefde concepten voor partnerschappen die onmiddellijk succesvol zijn. Samenwerken blijkt, voor de lange termijn, vooral een kwestie van samen ontwikkelen. Als partijen gedurende de samenwerking elkaars toegevoegde waarde ook strategisch herkennen, kan er een vruchtbare basis ontstaan voor verdieping en mogelijke vervolgprojecten. Visies en bedrijfsvoering kunnen dan naar elkaar toe groeien, wat een voorwaarde is voor structurelere samenwerking en een zekere mate van integratie.