Mogelijke subsidie en/of financiering voor energieprojecten

Nieuw initiatief / startbijdrage
Binnen aardbevingsgebied én buiten aardbevingsgebied, Startsubsidie voor Lokale initiatieven: 
http://www.lokaleenergievoorwaarts.nl/subsidie-aanvraag/

Gezamenlijk opwekken

Je kunt gebruik maken van de Regeling verlaagd tarief (Postcoderoos project), wanneer je met elkaar, binnen een coöperatie gezamenlijk wind/zonne-energie opwekt.
https://www.lokaleenergievoorwaarts.nl/financiering/regeling-verlaagd-tarief/

SDE+ wordt jaarlijks uitgekeerd en dekt feitelijk de kosten van de meerprijs van zonnestroom ten opzichte van grijze stroom.
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie

De regeling Experimenten elektriciteitswet maakt het mogelijk voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren om af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. Wilt u experimenteren met decentrale duurzame elektriciteitsopwekking? Tijdelijk gesloten, medio 2019 meer informatie.
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/experimenten-elektriciteitswet

Het Fonds Nieuwe Doen Groningen staat open voor bedrijven, overheden, instellingen en organisaties zoals stichtingen en coöperaties. Particulieren kunnen geen lening afsluiten bij het fonds.
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/klimaat-en-energie/fonds-nieuwe-doen-groningen/

Eigenaren van asbestdaken werken samen met lokale energiecoöperaties om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonnepanelen.
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/klimaat-en-energie/samenzonderasbest/

Vereniging van eigenaren
Subsidie voor Vereniging van Eigenaren (VvE) voor gebouw en appartement(en) t.b.v. energie besparen.
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis

Energieadvies voor vereniging van eigenaren.
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/energieadvies-1/energieadvies

Verenigingen / sportclubs
Via de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties wordt  35% (20% + 15% aanvullend) van de kosten voor maatregelen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie wordt vergoed. In de bijlage staat welke maatregelen 15% aanvullende subsidie kunnen krijgen. Let op: in voorgaande jaren was de pot binnen 3 weken na opening leeg.
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties

SWS verstrekt borgstellingen zodat plannen van sportverenigingen realiteit kunnen worden.
https://sws.nl/


Mogelijke fondsen voor leefbaarheidsprojecten waarbij energie een onderdeel kan zijn


Binnen aardbevingsgebied
https://www.nam.nl/nam-en-de-samenleving/groningen-gasveld-specifieke-regelingen/leefbaarheid-en-duurzaamheidsprogramma.html

Gemeenten rondom datacenter Google
Het stimuleren van onderwijs op het gebied van wetenschap en technologie ● het verbeteren van het milieu, waarbij de nadruk ligt op het verminderen van de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer door middel van besparingen en hernieuwbare energie ● het online brengen van lokale cultuur ● het bieden van toegang tot internet.
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/eemshaven/community-outreach.html

Waddengebied (energie beslaat een groter gebied)
Regelmatig wordt er een programma opengesteld voor subsidieaanvragen, afhankelijk van het programma of het past bij betreffende project, check de site!
http://waddenfonds.nl

Oost-Groningen
Oost-Groningen: er is gekozen om in te zetten op economie, leefbaarheid en toerisme. Gemeenten Oldambt, Menterwolde, Veendam, Pekela, Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde. De regio is onderverdeeld en drie subregio's, Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde.
http://www.leaderoostgroningen.nl/leader

Krimpgebieden
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-en-welzijn/reserve-leefbaarheid-krimpgebieden/

Groningse fondsen
Scholten & Kammingafonds, verlenen bijdragen aan sociale en culturele noden in de provincie Groningen.
http://jbs-hsk.nl/

Emmapleinfoundation: het doen van uitkeringen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin des woords.
http://www.emmapleinfoundation.nl/

http://middengroningseuitdaging.nl

http://noordgroningseuitdaging.nl/

Andere subsidies of financieringsmogelijkheden
Voor leden LTO NOORD, voordeel op dakpanelen.
https://www.ltoledenvoordeel.nl/bedrijfsvoering/huisvesting/dakactie

https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-en-welzijn/bewonersinitiatieven/

Particulier
Je kunt door het invoeren van je postcode precies zien welke regelingen erin jouw gemeente actief zijn.
https://www.energieloket-groningen.nl/beslisboom

https://www.energiebespaarlening.nl/particulieren/#section1

Binnen bevingsgebied
Woningeigenaren in het aardbevingsgebied kunnen subsidie ontvangen om de woning tijdens versterking ook meteen energiezuinig te maken.
https://www.snn.nl/seah

De subsidie is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingen. U kunt de subsidie aanvragen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Per adres kan de subsidie oplopen tot maximaal 4.000 euro.
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/waardevermeerderingsregeling

Subsidiescan / overzicht
Ontdek in twee stappen of er subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om uw woning energiezuiniger te maken.
https://www.energiesubsidiewijzer.nl/

https://www.duurzaamgebouwd.nl/duurzaam-bouwen-subsidiescan