Businesscase Postcoderoos

Op de website van HIER Opgewekt vind je sinds 21 maart een voorbeeld business case van een postcoderoos. Dit geeft meer informatie over welke variabelen er allemaal meespelen.

Hoe je dit precies allemaal berekent daar kan de Groninger Energie Koepel je bij helpen als je hulp nodig hebt. Zit er een lokaal initiatief bij je in de buurt? Die kunnen dit vast ook. Neem vooral contact met ze op!

HIER Businesscase voor Postcoderoos

Hoe ziet een businesscase voor een postcoderoosproject (PCR) eruit? Met welke kosten moet je rekening houden? Welke inkomsten kun je verwachten? En hoe ga je om met onzekere kosten in het doorrekenen van de businesscase, om duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van het PCR-project? Denk aan de te verwachten energieopwekking en variabele belasting- en stroomtarieven. In dit artikel gaan we in op het uitrekenen van de businesscase voor een postcoderoos. We maken een kort rondje langs de verschillende variabelen die nodig zijn om een goede berekening te maken en werken deze uit aan de hand van een voorbeeldproject. lees meer