Train de Trainer Leskisten deel 1

Atoomweg 6b

Grek organiseert een reeks Train de Trainer avonden voor de Leskisten op 18 en 25 juni en 2 juli 2019. In de eerste week de onderbouw, de tweede week de bovenbouw en de derde week en werksessie waarin het geleerde praktisch geoefend wordt.

Meer informatie volgt binnenkort.
Graag aanmelden middels deze link of mailen naar aanmelden@grek.nl

Ik doe mee! En deze mensen komen ook mee (vul emailadressen in gescheiden door komma)