Achterbanbijeenkomst NMG - biodiversiteit

Bankastraat 77 Groningen

UITNODIGING ACHTERBANBIJEENKOMSTEN MEERJARENBELEIDSPROGRAMMA 2020-2023 

18 JUNI | 27 JUNI | 1 JULI van 19:00 tot 21:30 uur

Beste leden van Groninger Energie Koepel (GrEK),

 

De NMG zet zich in voor een mooi en duurzaam Groningen. Maar we doen dit in een veranderend landschap: het is code rood voor de biodiversiteit op het platteland. De huidige voedselketen is niet duurzaam en ondertussen warmt het klimaat op en staan we voor een enorme opgave om energieneutraal te worden.

 

Gelukkig zijn in antwoord hierop veel mooie en inspirerende initiatieven ontstaan. Ook in Groningen. Mensen vergroenen hun tuinen, groene pioniers planten voedselbossen aan, energiecoöperaties ontwikkelen hun eigen zonnedaken en parken, akkerbouwers gaan natuurinclusief aan het werk er is een actieplan voor de weidevogels.

 

Wij zijn nauw betrokken bij deze initiatieven en denken mee over nieuwe ontwikkelingen. Om ons in deze veranderende wereld ook in de toekomst te blijven richten op de juiste onderwerpen gaan we graag met onze achterban in gesprek: met jou dus! Doordat je als lid van een lokaal energie-initiatief of als lid van een bij de NMG aangesloten organisatie aan ons bent verbonden.

 

Jouw input, ideeën en expertise zijn hierdoor voor ons van grote waarde. En daarom willen we je graag uitnodigen voor drie achterbanbijeenkomsten over onze koers, onze plannen en onze speerpunten voor de volgende vier jaar.

 

dinsdag 18 juni over biodiversiteit

donderdag 27 juni over voedsel(ketens)

maandag 1 juli over klimaat

 

Aanvang: 19:00 uur

Inloop met soep en brood: vanaf 18:00 uur

Locatie: Bankastraat 77, Groningen (bij een grote opkomst wijken wij uit naar een andere locatie)

 

Je bent welkom op alle drie de bijeenkomsten, maar kunt er ook voor kiezen slechts één of twee te bezoeken. Aanmelden is verplicht en moet voor elke avond apart.

 

Voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvang je meer informatie, het programma en een bevestiging van de locatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan-Willem Lobeek

Directeur-bestuurder

Ik doe mee! En deze mensen komen ook mee (vul emailadressen in gescheiden door komma)