HIER - Heidag bestuurders

Driebergen-Rijsenburg

Een landelijke heidag, speciaal voor bestuurders van energiecoöperaties en energiecoöperaties in oprichting. Een mooie gelegenheid om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen. HIER opgewekt organiseert deze sessie samen met experts uit het veld die bij elkaar komen in het HIER opgewekt kenniscluster Coöperatieontwikkeling. 

Bestuurlijke slagkracht

Er komt een boel af op energiecoöperaties. En specifiek op bestuurders van de coöperaties. Denk aan het Klimaatakkoord, de ambitie van 50% lokaal eigendom, de warmtetransitie en de Regionale Energie Strategie. Maar ook: ingewikkelde regelgeving, samenwerking met andere partijen, professionalisering, vrijwilligers schaarste en nieuwe ledenwerving.

Waar sta je nu als coöperatie, en wat wil je? Wat komt er op je af, wat ga je doen? En wat heb je daarvoor nodig?

Het kenniscluster Coöperatieontwikkeling van HIER opgewekt nodigt alle bestuurders uit om op de heidag voor bestuurders stil te staan bij deze vragen. Het thema is: 'bestuurlijke slagkracht in energiecoöperaties'.

Programma

09.30 - 10.00 uur: Inloop
10.00 - 11.00 uur: Plenaire opening: wat komt er allemaal op ons af en waar gaan we naartoe?
11.00 - 12.00 uur: Ronde 1: waar staan we nu?
13.00 - 14.00 uur: Ronde 2: reflectie op je coöperatie in de veranderende omgeving
14.30 - 15.30 uur: Ronde 3: mijn bestuurlijke slagkracht: hoe zetten we de volgende stap?
15.30 - 15.45 uur: Plenaire afsluiting met aansluitende borrel


Datum: 14 september 2019
Tijd: 9.30 - 17.00 uur
Locatie: Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen-Rijsenburg
Organisator: HIER opgewekt
Aanmelden: Bestuurders van lokale energiecoöperaties. Kosteloos, graag per persoon opgeven (zie link hieronder)

Lees hier het volledige stuk van HIER opgewekt. Aanmelden kan tevens via de link. 

Ik doe mee! En deze mensen komen ook mee (vul emailadressen in gescheiden door komma)