Over ons

Ondergrondse energie wordt in de toekomst bovengronds opgewekt. De plek waar we wonen, werken en ontspannen verandert. Veel Groningers leggen zelf zon- en windparken aan. Dat is een goed idee, want op die manier bepaal je zelf hóe het landschap verandert. 

Ook de Drenten en de Friezen wekken groene energie op. Onze groep telt meer dan 3500 Noorderlingen. We hebben allemaal hetzelfde doel: samen energie opwekken, zodat het landschap van ons blijft. Ook het geld dat met de zonnepanelen en windmolens verdient wordt, blijft van ons. En onze beweging breidt zich nog steeds elke dag uit.

Wij zijn de lokale energiebeweging VanOns. Inmiddels hebben we al heel wat zonneparken opgericht, en ook de wieken van onze windmolens draaien alsof de transitie van hen afhangt. We hebben veel kennis over en ervaring met energieprojecten. Via deze website delen we die kennis met jou. 

Vierverlaten

De eerste zon- en windparken staan er. Dat was een heel karwei, maar de coöperaties hebben het nu in de vingers. er is een hoop kennis en ervaring opgedaan, en deze wijsheid delen ze graag met andere initiatieven. Het is kennis van ons allemaal: Kennis VanOns. 


Lokale energie-beweging VanOns

zonnepanelen

Kennis VanOns

Initiatieven hebben samen met professionals cursussen gemaakt over energiebesparen en energie-opwekken. En dat is niet alles! Er is ook een tien-stappenplan. Als je de buurtgenoten wilt vertellen over jouw energieproject, dan zijn er standaard flyers, posters. 

Op deze website kun je cursussen volgen. Je kunt hier voorbeelden van juridische documenten vinden. Wil je flyers en posters maken? Dan kun je via dit platform templates downloaden.

Kennis VanOns is uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen. De oprichting van een digitaal kennisplatform volgt uit het Programma Lokale EnergieTransitie (PLET), dat wordt uitgevoerd door Natuur- en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energie Koepel en Grunneger Power. Doel van Kennis VanOns is het informeren en enthousiasmeren van initiatieven die gezamenlijk energie willen besparen en opwekken, alsook het begeleiden van energie-initiatieven bij de realisatie van opwek- en bespaarprojecten.